27 Steps of May

FilmReview

Review Film 27 Steps of May (2019): Keluar dari Trauma Masa Lalu

Kekerasan terhadap perempuan menjadi persoalan yang tidak selesai walaupun pelakunya telah ditangkap dan mendapat hukuman. Tema kekerasan pada perempuan inilah yang diangkat pada film ini.